Rural Internet Service Providers

Pratidhwani Media Pvt. Ltd.
Samajik Nyayaka Lagi Sanchar Abhiyan
Mandavi Bahu-Udhyesiya Samaj Bikas Kendra
RTC Technology Nepal Pvt. Ltd.
Nepal Wireless
CIS Net Sanchar Pvt. Ltd.